تفاوت کارت نقدی و کارت اعتباری

آنچه که در ایران به عنوان کارت اعتباری یاد می شود، در واقع کارت نقدی نام دارد. کارت نقدی یا debit card مستقیماً به حساب بانکی شما متصل می باشد و زمانی که شما خریدی را انجام می دهید، پول از حساب بانکی شما کم می شود. این روشی رایج برای خرید در ایران و سایر کشور هاست.
در دیگر کشورها مفهومی به نام کارت اعتباری یا credit card وجود دارد به این معنا که سازمان هایی مانند visa و MasterCard این نوع کارت هارا صادر کرده و برای استفاده از آن نیازی نیست که پول در حساب بانکی شما وجود داشته باشد. به ازای هر خریدی که انجام می شود شما در واقع به سازمان صادر کننده کارت بدهکار می شوید. در پایان هر ۳۰ روز نیاز است که با این سازمان تسویه حساب کنید که در غیر این صورت، به ازای هر میزان پولی که بدهکار هستید لازم است که به این سازمان سود پرداخت کنید. در هنگام خرید با این کارت نیاز است که فاکتور خرید را امضاء کنید مگر در خرید های بسیار کوچک.
در کشورهای ایران، کوبا، سودان،کریمه کونگو، کره شمالی و سوریه سیستم کارت اعتباری وجود ندارد.

برچسب خورده برای: