معرفی دستاورد سامانه G face-2

معرفی دستاورد سامانه G face-2 گرایش تازه کیش در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷

تطبیق تصویر اخذ شده توسط دوربین تجهیزات بانکی مانند ATM – کیوسک – کش لس با تصویر کارت ملی شخص و احراز هویت جهت سهولت و اطمینان از حضور مشتری در زمان اخذ خدمت

برچسب خورده برای: