چهارشنبه گردهمایی راه پرداخت به اسپانسرینگ گروه شرکت‌های گرایش تازه کیش (GSS) و با حضور ۱۰۰۰ نفر از فعالان فین تک ایران برگزار شد

چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰، چهارمین گردهمایی سالانه راه پرداخت با حمایت گروه شرکت‌های گرایش تازه کیش (GSS) در هتل اسپیناس‌پالاس تهران برگزار شد. در این مهمانی خصوصی حدود ۱۰۰۰ نفر از فعالان فناوری، نوآوری و مالی ایران حضور داشتند. در یک گردهمایی چهارساعته بدون سخنرانی شرایطی فراهم شد تا پس از دو سال، بسیاری از فعالان فناوری و نوآوری در حوزه‌های مالی همدیگر را ملاقات کنند.