معرفی دستاورد سامانه G face-2

معرفی دستاورد سامانه G face-2 گرایش تازه کیش در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷ تطبیق تصویر اخذ شده توسط دوربین تجهیزات بانکی مانند ATM – کیوسک – کش لس با تصویر کارت ملی شخص و احراز هویت جهت سهولت و اطمینان از حضور مشتری در زمان اخذ خدمت

ادامه مطلب

معرفی دستاورد سامانه G face-1

معرفی دستاورد سامانه G face-1 توسط شرکت “جی اس اس” در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷ تطبیق تصاویر زنده اخذ شده توسط دوربین شعب با تصاویر سامانه کارت ملی و اطلاع رسانی مشتریان خاص به افراد مسئول VIP و کنترل نامحسوس چهره مراجعین شعب با قابلیت انتقال به مرکز داده ها جهت ذخيره سازی و آناليز رفتاری.

ادامه مطلب